Mapa serwisu |

Strona gwna | Zawarto kursu | Lekcje on-line | Placement test | Forum | Czat | Teksty | Gry
Porada jzykowa | Ciekawe strony WWW | FAQ
| Rejestracja kursu | Kontakt | Multimedia

Zawarto kursu
Opis poziomw kursu, zawartoci merytorycznej i gramatycznej oraz szczegowy spis treci.Lekcje on-line
Nie wychodzc z domu moesz odby w peni interaktywn i multimedialn lekcj jzyka angielskiego. Po raz pierwszy w polskim Internecie!Placement test
Dziki temu testowi dowiesz si, na jakim poziomie zaawansowania znasz jzyk angielski.Forum
Tutaj moesz prowadzi dyskusje z innymi uytkownikami na tematy zwizane z kursem.Czat
Rozmowy na ywo z innymi uytkownikami kursu.Teksty
Interesujce teksty dla osb pragncych doskonali umiejtno czytania w jzyku angielskim. Teksty te s pogrupowane wedug stopnia trudnoci. W kadym zestawie mona znale czytanki z zakresu kultury, nauki i sportu.Gry
Gry edukacyjne pozwalajce poszerzy znajomo jzyka.Porada jzykowa
Zasb licznych porad jzykowych przygotowanych na potrzeby uytkownika kursu.Ciekawe strony WWW
Lista odnonikw do stron WWW zwizanych z nauk jzyka angielskiego.FAQ
Zapoznaj si z najczciej zadawanymi pytaniami.Rejestracja kursu
Zarejestruj swj program poprzez Internet.Kontakt
Jeeli masz pytania, uwagi. skontaktuj si z nami.


 
Poziomy znajomoci jzyka zostay sklasyfikowane w systemie Common European Framework, czyli Wsplnym Europejskim Systemie Opisu Ksztacenia Jzykowego.
Jest to system opracowany przez Rad Europy, ktry definiuje poziomy znajomoci jzyka obcego i okrela standardy nauczania dla tych poziomw. System ten szczegowo opisuje, jaki zakres wiedzy i umiejtnoci jzykowych musz posi uczcy si, aby mogli posugiwa si jzykiem w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.

Poziomy wyszczeglnione w tym systemie to:

C2 Mastery

Osoba bdca na tym poziomie potrafi bez wysiku zrozumie praktycznie kad informacj pisemn lub ustn, a take streci informacje pochodzce z rnych rde. Jest te w stanie uj te informacje w formie spjnej prezentacji. Osoba taka potrafi rwnie wyraa si w sposb spontaniczny, biegy i precyzyjny, bez koniecznoci zastanawiania si nad doborem stosownego sownictwa, a take rozrnia niuanse znaczeniowo-kulturowe nawet w zoonych sytuacjach jzykowych. Temu poziomowi znajomoci jzyka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).

C1 EOP - Effective Operational Proficiency

Osoba bdca na tym poziomie potrafi zrozumie trudne, dugie teksty i rozpozna ukryte w nich podteksty, jak rwnie wypowiada si w sposb biegy i spontaniczny. Nie ma problemw z poszukiwaniem odpowiedniego sownictwa i moe swobodnie uywa jzyka dla potrzeb towarzyskich, naukowych czy zawodowych. Potrafi tworzy jasne, szczegowe teksty o wyranej strukturze i wielorakiej tematyce, wykazujc si przy tym opanowaniem rodkw jzykowych zapewniajcych wypowiedzi wewntrzn spjno. Jeli chodzi o jzyk angielski, poziomowi temu odpowiada egzamin Cambridge Certificate in Advanced English (CAE).

B2 Vantage

Osoba bdca na tym poziomie potrafi zrozumie zasadnicze problemy opisane w trudniejszych tekstach dotyczcych zarwno konkretnych, jak i abstrakcyjnych zagadnie. Jest w stanie omawia zagadnienia techniczne z dziedziny wasnej specjalizacji. Komunikuje si na tyle pynnie i spontanicznie, e kontakty z osobami rdzennie posugujcymi si jzykiem nie s obarczone wysikiem zarwno z jej strony, jak i ze strony rozmwcy. Ponadto, osoba na tym poziomie potrafi wypowiada si na wiele tematw i przedstawia wasn opini w logiczny i usystematyzowany sposb. Temu poziomowi znajomoci jzyka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge First Certificate in English (FCE).

B1 Threshold

Osoba bdca na tym poziomie potrafi zrozumie zasadnicze punkty prostych przekazw formuowanych jasnym, standardowym jzykiem i dotyczcych znanych jej, typowych zagadnie, takich jak praca, szkoa czy czas wolny. Potrafi rwnie poradzi sobie w wikszoci sytuacji, ktre mog mie miejsce w trakcie podry. Osoba taka potrafi tworzy proste, logiczne wypowiedzi na tematy dotyczce zarwno ycia codziennego, jak i wasnych zainteresowa. Umie opisa dowolne wasne dowiadczenia, marzenia, przeycia osobiste, nadzieje czy ambicje oraz poda zwize uzasadnienie opinii lub planw. Temu poziomowi znajomoci jzyka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge Preliminary English Test (PET).

A2 Waystage

Osoba bdca na tym poziomie potrafi zrozumie proste wypowiedzi pisemne i ustne zwizane z obszarem ycia codziennego, dotyczce podstawowych informacji osobistych i rodzinnych, zakupw, najbliszego otoczenia, miejsca zamieszkania, najistotniejszych potrzeb bd te pracy. Osoba na tym poziomie znajomoci jzyka potrafi ponadto wypowiedzie si w kwestiach, ktre wymagaj prostej i bezporedniej wymiany informacji na dobrze znane tematy. Temu poziomowi znajomoci jzyka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge Key English Test (KET).

A1 Breakthrough

Osoba bdca na tym poziomie potrafi zrozumie i stosowa wyraenia oraz podstawowe zwroty majce na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb, jak rwnie przedstawi siebie lub inn osob oraz zadawa i odpowiada na niezbyt szczegowe pytania dotyczce takich informacji jak miejsce zamieszkania, znane jej osoby czy posiadane przez ni rzeczy. Ponadto, osoba na tym poziomie znajomoci jzyka potrafi komunikowa si w prosty sposb, pod warunkiem, e jej rozmwca mwi wolno i wyranie oraz wykazuje wol wsppracy.

Do gry strony


Ostatnia aktualizacja: 03-09-2007

Wszelkie prawa zastrzeone. © 1990-2006 Young Digital Planet S.A.

здесь найти номер телефона по адресу ссылка мморпг онлайн игры найти по трансформеры игры онлайн бамблби пробить телефон по адресу москва игра онлайн титан квест защита ссылка игра самолеты онлайн браузерные самые новые онлайн игры справочник домашних телефонов барнаула г львов справочник телефонов виртуальные игры онлайн здесь справочник организаций телефонов москвы поиск людей как солигорский справочник игры обслуживание клиентов онлайн Блог Лидочки Геймер Борис об играх аптека дженериков sitemap