Mapa serwisu |

Strona główna | Zawartość kursu | Lekcje on-line | Placement test | Forum | Czat | Teksty | Gry
Porada językowa | Ciekawe strony WWW | FAQ
| Rejestracja kursu | Kontakt | Multimedia

Zawartość kursu
Opis poziomów kursu, zawartości merytorycznej i gramatycznej oraz szczegółowy spis treści.Lekcje on-line
Nie wychodzšc z domu możesz odbyć w pełni interaktywnš i multimedialnš lekcję języka angielskiego. Po raz pierwszy w polskim Internecie!Placement test
Dzięki temu testowi dowiesz się, na jakim poziomie zaawansowania znasz język angielski.Forum
Tutaj możesz prowadzić dyskusje z innymi użytkownikami na tematy związane z kursem.Czat
Rozmowy na żywo z innymi użytkownikami kursu.Teksty
Interesujące teksty dla osób pragnących doskonalić umiejętność czytania w języku angielskim. Teksty te są pogrupowane według stopnia trudności. W każdym zestawie można znaleźć czytanki z zakresu kultury, nauki i sportu.Gry
Gry edukacyjne pozwalające poszerzyć znajomość języka.Porada językowa
Zasób licznych porad językowych przygotowanych na potrzeby użytkownika kursu.Ciekawe strony WWW
Lista odnośników do stron WWW związanych z nauką języka angielskiego.FAQ
Zapoznaj się z najczęœciej zadawanymi pytaniami.Rejestracja kursu
Zarejestruj swój program poprzez Internet.Kontakt
Jeżeli masz pytania, uwagi. skontaktuj się z nami.


 
Poziomy znajomości języka zostały sklasyfikowane w systemie Common European Framework, czyli Wspólnym Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.
Jest to system opracowany przez Radę Europy, który definiuje poziomy znajomości języka obcego i określa standardy nauczania dla tych poziomów. System ten szczegółowo opisuje, jaki zakres wiedzy i umiejętności językowych muszą posiąść uczący się, aby mogli posługiwać się językiem w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.

Poziomy wyszczególnione w tym systemie to:

C2 Mastery

Osoba będąca na tym poziomie potrafi bez wysiłku zrozumieć praktycznie każdą informację pisemną lub ustną, a także streścić informacje pochodzące z różnych źródeł. Jest też w stanie ująć te informacje w formie spójnej prezentacji. Osoba taka potrafi również wyrażać się w sposób spontaniczny, biegły i precyzyjny, bez konieczności zastanawiania się nad doborem stosownego słownictwa, a także rozróżnia niuanse znaczeniowo-kulturowe nawet w złożonych sytuacjach językowych. Temu poziomowi znajomości języka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).

C1 EOP - Effective Operational Proficiency

Osoba będąca na tym poziomie potrafi zrozumieć trudne, długie teksty i rozpoznać ukryte w nich podteksty, jak również wypowiadać się w sposób biegły i spontaniczny. Nie ma problemów z poszukiwaniem odpowiedniego słownictwa i może swobodnie używać języka dla potrzeb towarzyskich, naukowych czy zawodowych. Potrafi tworzyć jasne, szczegółowe teksty o wyraźnej strukturze i wielorakiej tematyce, wykazując się przy tym opanowaniem środków językowych zapewniających wypowiedzi wewnętrzną spójność. Jeśli chodzi o język angielski, poziomowi temu odpowiada egzamin Cambridge Certificate in Advanced English (CAE).

B2 Vantage

Osoba będąca na tym poziomie potrafi zrozumieć zasadnicze problemy opisane w trudniejszych tekstach dotyczących zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych zagadnień. Jest w stanie omawiać zagadnienia techniczne z dziedziny własnej specjalizacji. Komunikuje się na tyle płynnie i spontanicznie, że kontakty z osobami rdzennie posługującymi się językiem nie są obarczone wysiłkiem zarówno z jej strony, jak i ze strony rozmówcy. Ponadto, osoba na tym poziomie potrafi wypowiadać się na wiele tematów i przedstawiać własną opinię w logiczny i usystematyzowany sposób. Temu poziomowi znajomości języka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge First Certificate in English (FCE).

B1 Threshold

Osoba będąca na tym poziomie potrafi zrozumieć zasadnicze punkty prostych przekazów formułowanych jasnym, standardowym językiem i dotyczących znanych jej, typowych zagadnień, takich jak praca, szkoła czy czas wolny. Potrafi również poradzić sobie w większości sytuacji, które mogą mieć miejsce w trakcie podróży. Osoba taka potrafi tworzyć proste, logiczne wypowiedzi na tematy dotyczące zarówno życia codziennego, jak i własnych zainteresowań. Umie opisać dowolne własne doświadczenia, marzenia, przeżycia osobiste, nadzieje czy ambicje oraz podać zwięzłe uzasadnienie opinii lub planów. Temu poziomowi znajomości języka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge Preliminary English Test (PET).

A2 Waystage

Osoba będąca na tym poziomie potrafi zrozumieć proste wypowiedzi pisemne i ustne związane z obszarem życia codziennego, dotyczące podstawowych informacji osobistych i rodzinnych, zakupów, najbliższego otoczenia, miejsca zamieszkania, najistotniejszych potrzeb bądź też pracy. Osoba na tym poziomie znajomości języka potrafi ponadto wypowiedzieć się w kwestiach, które wymagają prostej i bezpośredniej wymiany informacji na dobrze znane tematy. Temu poziomowi znajomości języka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge Key English Test (KET).

A1 Breakthrough

Osoba będąca na tym poziomie potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia oraz podstawowe zwroty mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb, jak również przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadawać i odpowiadać na niezbyt szczegółowe pytania dotyczące takich informacji jak miejsce zamieszkania, znane jej osoby czy posiadane przez nią rzeczy. Ponadto, osoba na tym poziomie znajomości języka potrafi komunikować się w prosty sposób, pod warunkiem, że jej rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz wykazuje wolę współpracy.

Do góry strony


Ostatnia aktualizacja: 03-09-2007

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 1990-2006 Young Digital Planet S.A.

английский язык 8 класс решебник cell санкт ссылка mobile phone surveillance system mobile spy iphone 3gs spyware cell Женская виагра - дженерик для женщин Блог Коня sitemap